Utvecklingsprojekt Kapellskär Stockholmshamnar

Utvecklingsprojekt Kapellskär Stockholmshamnar

Nordomatic levererar styr till Stockholms Hamn AB.

Kapellskär är en av Sveriges största godshamnar som avlastar Stockholm som godshamn.

Syftet med ombyggnaden är att modernisera och effektivisera hamnen och att förbättra miljö och säkerheten.

Hamnen kommer att byggas ut med en pir så att det finns plats för 5 moderna färjelägen mot dagens 3.

Markytorna kommer även att utökas för att trafikflödet optimeras och hamnen blir bättre ur arbetsmiljöperspektiv.

Kapellskär

 

Källa:http://www.stockholmshamnar.se/kapellskar/vi-bygger-om/

 

Publicerat 2015-01-21 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget