Uppkoppling mot Styrportalen, Migrationsverket i Solna.

Uppkoppling mot Styrportalen, Migrationsverket i Solna.

Kund: Fabegé

Uppdrag: Modernisering av styranläggning på Migrationsverket i Solna samt uppkoppling mot Styrportalen.se inkl Styrportalen-EMS. 

Kundnytta: Nordomatics möjlighet till enkel access av anläggningar via valfri webbläsare, både för momentan kontroll och djupare energianalyser, ger Fabegé ett enkelt verktyg för att följa upp och ta rätt beslut rörande sina fastigheter! Nordomatics möjlighet att kostnadseffektivt integrera trådlösa givare sparar också installationskostnader för Fabegé.

Publicerat 2015-05-07 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget