Terminalbyggnad Värtahamnen

Terminalbyggnad Värtahamnen

Nordomatic levererar styranläggning till nybyggnation av terminalbyggnad i Värtahamnen.

Entreprenaden är i samarbete med Bravida till Stockholmshamnar.

Värtahamnen 1Värta

Fakta om den nya Värtahamnen:

• Utbyggt område: 85 000 kvm
• Hamnytan blir totalt 131 000 kvm, vilket är lika stor yta som Värtahamnen är idag
• Den nya hamnen har fem kajlägen och totalt 1200 meter kaj
• Direkt anslutning till Norra Länken, Spårväg City och handelsplatsen i det intilliggande kvarteret Valparaiso
• Fartygstrafiken kommer att fungera kontinuerligt under hela ombyggnationen
• Kostnaden för utbyggnaden inklusive ny passagerarterminal och infrastrukturförbättringar är 2,8 miljarder kronor
Värtahamnen 2
Fakta om passagerarterminalen:

• Terminalen blir 16 000 kvm stor och fyra våningar hög
• Passagerargångar till tre färjelägen direkt från passagerarterminalen
• Direkt anslutning från bussar, taxi och korttidsparkering samt framtida entré till shopping- och affärscentrum.

 

http://www.stockholmshamnar.se/stockholm/vi-bygger-om-vartahamnen/

 

 

 

 

Publicerat 2015-01-22 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget