Smart automationslösning i nytt landmärke i Råsunda

Smart automationslösning i nytt landmärke i Råsunda

Nordomatic har fått förtroendet av Peab och Fabege att via totalentreprenad leverera en smart automationslösning vid nybyggnaden av kvarteret Hörnan 1 i Solna, numera kallat ”No1 Råsunda”.

No1 Råsunda ska bli en kontorsfastighet på totalt ca 20 000 kvm och kommer att bli ett landmärke i Råsunda, väl synlig från både Solnavägen och Frösundaleden i ett fritt och öppet läge. Lokalerna som erbjuds har öppna och flexibla ytor samt erbjuder den absolut senaste tekniken.

Flexibla tekniksystem lockar hyresgäster

Allt som påverkar ljus, ljud och luft ligger i framkant, vilket bidrar till ett hållbart och effektivt kontor. Flexibla tekniksystem gör att man kan vara fler på̊ kontoret. I dag är det generellt 10–12 kvm/person vid nyetableringar och systemen klarar ännu högre persontäthet. Med dagens teknik kan man omfördela luften till de delar där den för stunden behövs bäst. Detta skapar inte enbart flexibilitet i användningen av ytorna, utan sparar också̊ energi och förbättrar husets miljöprestanda.

Det nya projektet har lockat många hyresgäster bl.a. har Telenor beslutat att flytta sitt svenska huvudkontor till No1 Råsunda. Telenor blir största hyresgäst med ca 10 000 kvm kontorsyta, cykelförråd och garage. Hyresavtalet är ett så kallat Grönt hyresavtal där båda parter har ambitioner att finna resurseffektiva och miljösmarta driftslösningar.

Nordomatic startar projektering och installationsarbeten för styr-och övervakningsentreprenad andra kvartalet 2018. Layout och teknik som används ska smidigt kunna anpassas efter hyresgästernas behov, utveckling, konjunkturer och trender.

Arkitekt är Nyréns Arkitektkontor.

Byggnaden skall miljöcertifieras enligt BREEAM-SE, Very Good.

Inflyttning är planerad att ske under andra halvåret 2018.

Läs mer om fastigheten och lokaler i bifogad PDF.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Kjellqvist, Affärsområdeschef Entreprenad
Telefon 072-223 82 05
Robert Rennel, Affärsutvecklingschef
Telefon 070-983 90 00

Nordomatic har stor erfarenhet av att via totalentreprenad leverera styr- och övervakningssystem som kräver både hög teknisk kompetens och stabil projektledningskapacitet. Detta tillsammans med tekniskt innovativa fabrikatsoberoende lösningar gör att vi återigen har fått möjlighet att leverera en öppen och framtidssäkrad lösning för en energieffektiv byggnad.

 

Publicerat 2017-05-26 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget