Ombyggnad för Byggteknik och Design

Ombyggnad för Byggteknik och Design

Byggnaden som är q-märkt har i dag ca 4100 m2 BTA med kontorslängor, föreläsningssalar och öppna laborationshallar i flera plan. I samband med ombyggnaden kommer delar av dessa öppna hallar att förses med nya bjälklag så att byggnadens totala yta ökar med ca 650 m2. Totalt omfattar då projektet ca 4750 m2 BTA

 

Byggnad 12 på KTH Campus byggdes år 1957 för tidigare Väg och Vattens verksamhet Byggkonstruktion.

Ombyggnaden görs för att bereda lokaler till KTH verksamhet ”Byggteknik och Design” som nu finns i Haninge och som utgör en del i att centralisera KTHs alla verksamheter i ABE-skolan till KTH Campus.

Verksamheten som kommer att bedrivas i byggnaden är i huvudsak utbildning av 2- och 3-åriga ingenjörsprogram med bygg-inriktning. I samband med ombyggnaden skall byggnaden klassas till Miljöbyggnad Silver.

Programarbetet kommer att påbörjas i januari 2013. Enligt planering ska verksamheten flytta in och undervisningen påbörjas höstterminen 2015.

 KTH

Källa: www.fastighetsvärlden.se

Publicerat 2015-01-27 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget