Nyheter

Energiprojekt i Turning Torso

Nordomatic har efter styrinstallationen på Turning Torso haft ett serviceuppdrag som förvaltats väl och lyckats bygga upp ett förtroende hos HSB Sundsfastigheter, som äger byggnaden. I samband med att kunden gått i tankar att miljöcertifiera byggnaden har Nordomatic fångat upp detta intresse, och har nu fått i uppdrag att gå vidare med ett energiprojekt.

Projektet beräknas leda till att byggnaden kan certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Kravet för detta är nuvarande BBR-krav x1,35.

Till stor del innefattar projektet smarta styrlösningar som bygger på att utnyttja den förbättring den genomförda entreprenaden inneburit. Detta innebär att projektet är höglönsamt för kunden och förväntas ha en återbetalning på ca 2 år. För mer information kontakta Magnus Pettersen, 0703577318.

Publicerat 2015-02-25 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Bergshamratunneln

Nordomatic har fått i uppdrag av Bravida Sverige AB,  modernisering och upprustning av automation i befintlig tunneln åt Svenska Kraftnät.

 Detta är Nordomatic 3:dje uppdrag efter Hjorthagstunneln och Skanstull/ Solberga tunneln.

 Kraftledningar förläggs i tunnlar under Stockholm, syftet är att få bort luftledningar.

Svenska kraftnät

Publicerat 2015-02-03 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Skogås Rackethall

Nordomatic i samarbete med Arcona Projekt AB, uppförande av ny rackethall åt HUGE.

Rackethall Huddinge

Fastigheten är belägen i Huddinge kommun.

Objektet avser nybyggnad av idrottshall på fastigheten Garderoben 1.

Den befintliga rackethallen i Skogås ska ersättas med en nybyggd hall

med två publika våningsplan. Ett fläktrum kommer sedan att placeras

ovanpå den andra våningen. Hallen är ca 73 meter lång och 48 meter

bred. Hallen delas av i två hallar optimerade för badminton och en hall

som ska kunna användas till mer varierade aktiviteter, men även denna

hall ska även kunna nyttjas för badminton. I hall C ska det även finnas

möjlighet att genomföra mässor med ett personantal upp till 150

personer. I byggnaden finns även en bana för squash och en bana för

padeltennis. På andra våningsplanet finns kontor, mindre

omklädningsrum, gym och aktivitetsrum.

Publicerat 2015-02-02 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Kvarnbergsskolan, Huddinge

Nordomatic i samarbete med PEAB Sverige AB, HUGEs fastighet.

Nordomatic uppdrag är modernisering och ombyggnad av befintlig automation.

Kvarnbergsskolan är en 6-9 skola vid foten av Kvarnberget i centrala Huddinge.

 Kvarnbergaskolan

Publicerat 2015-01-30 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Magasinet 1, Sundbyberg

Nordomatic i samarbete med Zengun AB utför modernisering av rumsreglering i Magasinet 1.

Nordomatics uppdrag är att leverera och installera rumsreglering i projektet.

Kontorsfastigheten ägs av Vasakronan som förvärvade fastigheten 2013.

Fastigheten är belägen på Sturegatan 1 i Sundbybergs centrum, precis på gränsen mot Solna Business Park.

Magasinet

Publicerat 2015-01-29 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Kv. Sprängaren

Nordomatic i samarbete med Värmdö Byggentreprenader uppför två bostadshus med 91 lägenheter inom fastigheten Sprängaren 8 i Sundbyberg.

 Objektet är beläget på Ekensbergsvägen 128 i Sundbybergs kommun.

Publicerat 2015-01-28 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Ombyggnad för Byggteknik och Design

Byggnaden som är q-märkt har i dag ca 4100 m2 BTA med kontorslängor, föreläsningssalar och öppna laborationshallar i flera plan. I samband med ombyggnaden kommer delar av dessa öppna hallar att förses med nya bjälklag så att byggnadens totala yta ökar med ca 650 m2. Totalt omfattar då projektet ca 4750 m2 BTA

 

Byggnad 12 på KTH Campus byggdes år 1957 för tidigare Väg och Vattens verksamhet Byggkonstruktion.

Ombyggnaden görs för att bereda lokaler till KTH verksamhet ”Byggteknik och Design” som nu finns i Haninge och som utgör en del i att centralisera KTHs alla verksamheter i ABE-skolan till KTH Campus.

Verksamheten som kommer att bedrivas i byggnaden är i huvudsak utbildning av 2- och 3-åriga ingenjörsprogram med bygg-inriktning. I samband med ombyggnaden skall byggnaden klassas till Miljöbyggnad Silver.

Programarbetet kommer att påbörjas i januari 2013. Enligt planering ska verksamheten flytta in och undervisningen påbörjas höstterminen 2015.

 KTH

Källa: www.fastighetsvärlden.se

Publicerat 2015-01-27 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Hammarby IKB

Nordomatic i uppdrag tillsammans med Bravida.

Hammarby IKB avser modernisering av befintlig bergrumsanläggning.

Förutom modernisering av befintliga lokaler ska en utökning av kraft,

reservkraft och kylsystem samt installation av brandsläcksystem genomföras.

Publicerat 2015-01-26 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Terminalbyggnad Värtahamnen

Nordomatic levererar styranläggning till nybyggnation av terminalbyggnad i Värtahamnen.

Entreprenaden är i samarbete med Bravida till Stockholmshamnar.

Värtahamnen 1Värta

Fakta om den nya Värtahamnen:

• Utbyggt område: 85 000 kvm
• Hamnytan blir totalt 131 000 kvm, vilket är lika stor yta som Värtahamnen är idag
• Den nya hamnen har fem kajlägen och totalt 1200 meter kaj
• Direkt anslutning till Norra Länken, Spårväg City och handelsplatsen i det intilliggande kvarteret Valparaiso
• Fartygstrafiken kommer att fungera kontinuerligt under hela ombyggnationen
• Kostnaden för utbyggnaden inklusive ny passagerarterminal och infrastrukturförbättringar är 2,8 miljarder kronor
Värtahamnen 2
Fakta om passagerarterminalen:

• Terminalen blir 16 000 kvm stor och fyra våningar hög
• Passagerargångar till tre färjelägen direkt från passagerarterminalen
• Direkt anslutning från bussar, taxi och korttidsparkering samt framtida entré till shopping- och affärscentrum.

 

http://www.stockholmshamnar.se/stockholm/vi-bygger-om-vartahamnen/

 

 

 

 

Publicerat 2015-01-22 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Utvecklingsprojekt Kapellskär Stockholmshamnar

Nordomatic levererar styr till Stockholms Hamn AB.

Kapellskär är en av Sveriges största godshamnar som avlastar Stockholm som godshamn.

Syftet med ombyggnaden är att modernisera och effektivisera hamnen och att förbättra miljö och säkerheten.

Hamnen kommer att byggas ut med en pir så att det finns plats för 5 moderna färjelägen mot dagens 3.

Markytorna kommer även att utökas för att trafikflödet optimeras och hamnen blir bättre ur arbetsmiljöperspektiv.

Kapellskär

 

Källa:http://www.stockholmshamnar.se/kapellskar/vi-bygger-om/

 

Publicerat 2015-01-21 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget