Nyheter

Nordomatic söker fler medarbetare

Nordomatic växer i Göteborg och för att möta en ökande efterfrågan från våra befintliga och nya kunder söker vi följande tjänster till vårt kontor i Göteborg.

Projektledare Göteborg

Automationsingenjör Göteborg

SCADA Ingenjör Göteborg

Publicerat 2015-05-28 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Nordomatic söker fler medarbetare

Nordomatic växer i Linköping/Norrköping och för att möta en ökande efterfrågan från våra befintliga och nya kunder söker vi följande tjänster till Linköping/Norrköping.

Projektledare Linköping,Norrköping

Automationsingenjör Linköping,Norrköping

SCADA Ingenjör Linkping Norrköping

 

Publicerat av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Nordomatic söker fler medarbetare.

Nordomatic växer i Jönköping och för att möta en ökande efterfrågan från våra befintliga och nya kunder söker vi följande tjänster till vårt Jönköpings kontor.

Projektledare Jönköping

Automationsingenjör Jönköping

Servicetekniker Jönköping

SCADA-Ingenjör Jönköping

Publicerat 2015-05-21 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Nordomatic levererar till Tele2s nya HK

Nordomatic har fått förtroende av In3prenör och Klövern att leverera ett komplett styrsystem till Tele2s nya huvudkontor i Kista utanför Stockholm.

 Den nya fastigheten omfattar totalt 27.000kvm och kommer att på 20.000m2 av dessa inhysa Tele2s ca. 2.000 medarbetare.

 Inflyttning sker hösten 2016.

Tele2 HK

 (Fotograf: M&F Foto)

Publicerat 2015-05-11 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Nordomatic moderniserar konferensanläggning S:t Gertrud i Malmö

Malmö stad har tilldelat Nordomatic uppdraget att modernisera 18 apparatskåp.

Den tekniska lösningen baseras på Saia PLC och Crevis I/O samt uppkoppling mot Scada Citect. 

Sankt Gertrud är ett levande exempel på Malmös månghundraåriga historia. Här möter dagens hektiska vardag en bitvis nästan orörd historisk miljö, i en härlig blandning.

När du passerat genom porten är du i en annan värld. Kullerstensgård, korsvirkeslängor, stockrosor och ett lugn som är svårt att hitta någon annanstans, mitt i centrala Malmö. I alla konferenslokaler, restauranger, pub och bageri sitter atmosfären och Malmös historia i väggarna. Den äldsta korsvirkeslängan är från 1500-talet och ligger precis innan portvalvet. Historiska malmöprofiler som bott eller verkat i kvarteret har fått namnge lokalerna, så malmöhistoria får du på köpet, vare sig du äter lunch, konfererar eller är på After Work. Sankt Gertrud är en unik konferensmiljö mitt i stan med en organisation som är på tårna för att möta alla behov och önskningar. Resten är historia.

Publicerat 2015-05-09 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Nordomatic bygger tillsammans med Arcona

Nordomatic har fått förtroende av Arcona och Bonnier Fastigheter att leverera ett komplett styrsystem till det renoverade och tillbyggda kontorshuset Atlas Garden i Vasastan i Stockholm city.

 Projektet avser generalentreprenad och ska BREAM-certifieras.

 Atlas Garden

Publicerat 2015-05-08 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Uppkoppling mot Styrportalen, Migrationsverket i Solna.

Kund: Fabegé

Uppdrag: Modernisering av styranläggning på Migrationsverket i Solna samt uppkoppling mot Styrportalen.se inkl Styrportalen-EMS. 

Kundnytta: Nordomatics möjlighet till enkel access av anläggningar via valfri webbläsare, både för momentan kontroll och djupare energianalyser, ger Fabegé ett enkelt verktyg för att följa upp och ta rätt beslut rörande sina fastigheter! Nordomatics möjlighet att kostnadseffektivt integrera trådlösa givare sparar också installationskostnader för Fabegé.

Publicerat 2015-05-07 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

AFA väljer Styrportalen till sina anläggningar.

Kund: AFA

Uppdrag: Uppkoppling av bef. styranläggningar till Styrportalen.se.

Kundnytta: Nordomatics fabrikatsoberoende molntjänst Styrportalen.se gör det möjligt för AFA att få en övergripande kontroll av alla sina existerande anläggningar oberoende av aktuell ålder eller tekniklösning. Detta ger AFA en unik möjlighet att få en total status på sina anläggningar på alla plan: Energi, komfort, tillgänglighet osv. för att sedan kunna planera teknikinvesteringar i rätt tid på rätt plats!

Publicerat 2015-05-06 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Valla Park i Sundbyberg

Kund: CapMan

Uppdrag: Modernisering av styranläggning på Valla Park i Sundbyberg samt uppkoppling mot Styrportalen.se

Kundnytta: Nordomatics fabrikatsoberoende tekniklösningar där man kunde behålla bef. yttre komponenter och t.o.m. bef. CPU:er och programdelar i anläggningen, gjorde att CapMan för en förhållandevis låg investering kunde modernisera ett stort fastighetsbestånd!

Publicerat 2015-05-05 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Akademiska Hus i Lund beställer automation av Nordomatic för ny forskningsanläggning

Nordomatic har fått förtroendet att utföra styr och övervaknings entreprenad åt Akademiska Hus i Lund, Biotron Alnar.

Projektet avser nybyggnad av forskningsanläggning.

Biotronen ersätter en befintlig föråldrad anläggning där säkerheten för forskningsverksamheten inte längre kan garanteras och där energiåtgången är ineffektiv.

Biotron består av en platsbyggd grund med prefabricerad betongstomme med tillhörande växthusbyggnad. Via en ny glasad förbindelsegång knyts Biotron till befintlig angränsande bebyggelse.

I Biotron finns två typer av växtkammare, konstljuskammare och odlingskammare. I växthusbyggnaden finns ytterligare två typer av kammare, dagljuskammare och växthuskammare.

Övriga utrymmen i Biotron är till för att serva och underhålla kammarna.

11 st apparatskåp med PLC och ny Webfactory.

 

Vid frågor kontakta Magnus Larsson magnus.larsson@nordomatic.se

 

Publicerat 2015-04-27 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget