Nyheter

Nytt badhus i Järfälla

Badhuset, som initierats av Järfälla Kommun blir ca 8000kvm och förväntas bli ett av Sveriges mest besökta och  ta emot cirka 400 000 besökare årligen.

Befintlig simhall i Järfälla byggdes 1970 och kommer nu att ersättas av en ny modern anläggning.
Järfällas nya simhall kommer att bli en av regionens största med bland annat en 50-metersbassäng, hopptorn, ett äventyrsbad, två multibassänger med höj- och sänkbar botten och stora ytor för gym och gruppträning. Badhuset kommer att bli en av Storstockholms viktigaste anläggningar för träning, rekreation och folkhälsa. Simhallen ska vara färdig årsskiftet 2017/2018.

Totalentreprenör är NCC som med Tagehus holding AB har genomfört projektet i så kallad OPS – offentlig-privat samverkan. Det innebär att privata företag investerar i projekt som traditionellt har bekostats med skattemedel, ett sätt för stat och kommun att minska risker vid stora investeringar. Järfälla kommun kommer därmed hyra badhuset och driften i 30 år av Tagehus holding AB.

Nordomatic har de senaste åren framgångsrikt genomfört ett antal automationslösningar för smarta och energieffektiva idrottsanläggningar som t.ex Tele 2 Arena, Vanadisbadet, Djurö sporthall, Kvarnbergshallen, Älta ishall, Sätra hallen, Mötesplats Stuvsta  mfl och har byggt upp en värdefull erfarenhet som vi nu ser fram emot att kunna bidra med även i detta projekt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Kjellqvist. Affärsområdeschef Entreprenad
Telefon 072-223 82 05
Christian Wisen, Försäljningschef
Telefon 070-871 20 50

Publicerat 2017-01-25 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Östermalms Saluhall

Nordomatic har genom offentlig upphandling fått i uppdrag av Stockholms Stad att leverera en modern automationslösning till Östermalms saluhall, Riddaren 3.

Östermalms saluhall uppfördes 1888 efter ritningar av arkitekterna Isak Gustaf Clason och Kasper Salin och den är en för sin tid mycket modern och tekniskt avancerad byggnad som uppfördes på rekordsnabba 6 månader. Byggnadens eklektiska exteriör i tegel och natursten är inspirerad av medeltidens och renässansens arkitektur. Interiören var praktfull med ljus som silade in genom den lätta takkonstruktionen, färgstarkt måleri på väggar och gjutjärnskolonner, dekorativt utformade saluplatser i trä och tekniska nymodigheter som elektrisk belysning i tak och vid saluplatser. Östermalms saluhall har stora kulturhistoriska värden. Den bevarar sin för tiden mycket typiska och moderna konstruktion, skapad av två av det sena 1800-talets mest framstående arkitekter. Byggnaden är en av landets äldsta och mest välbevarade saluhallar. Den har även ett stort värde i stadsbilden genom sitt framträdande läge vid Östermalmstorg.

Idag finns ett stort tryck på byggnaden att inrymma för hyresgästerna ändamålsenliga lokaler och Östermalms saluhall skall genomgå en omfattande renovering, vilket innefattar helt nya tekniska system. Saluhallen är Blåmärkt, vilket innebär att stor hänsyn till och varsamhet med byggnaden är viktig. Saluhallen omfattar cirka 7800 m² saluhall, restauranger, kök med tillhörande biytor och teknikrum.

Nya apparatskåp med DUC/PLC och operatörspaneler installeras och DUC/PLC ska uppkopplas mot något av beställarens Scada-system.

För mer information kontakta Säljansvarig Pedram Fard, pedram.fard@nordomatic.se, 0735220805

Publicerat 2017-01-11 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Södertälje Science Park

Nordomatic har genom av Acturum AB fått i uppdrag att leverera energismart automationslösning till Snäckviken, Pyramiden 20 i Södertälje.

I de delar av AstraZenecas anläggning i Snäckviken som numera ägs av Acturum Real Estate AB avser Acturum att i samarbete med Södertälje kommun, KTH, Scania och Astra utveckla Södertälje Science Park. Hyresgästen är KTH Södertälje som satsar på ingenjörsutbildning i Södertälje och har ambitionen att bli Sveriges mest attraktiva mötesplats för ung innovation samt näringslivsanknuten utbildning och forskning. KTHs verksamhet förändras ständigt och omflyttningar aktualiseras med korta intervall. Nya utbildningsprogram, kurser och forskningsområden tillkommer parallellt med en ständigt pågående pedagogisk utveckling.

Fastigheten består av befintliga byggnader som skall knytas ihop runt gården genom att infoga en tillbyggnad (nyproduktion om ca 5000 kvm BTA) och skapa en entréplats med tydlig karaktär mot staden. Projektet omfattar även ombyggnadsarbeten för ca 10 000 kvm BTA i bef. byggnader i delar av fastigheten.

 

För mer information kontakta Säljansvarig Pedram Fard, pedram.fard@nordomatic.se, 0735220805

Publicerat av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Regeringskansliet moderniseras

Nordomatic har fått i uppdrag av Peab att leverera energismart automationslösning till  kvarteret Björnen. Entreprenaden omfattar ca 45 000 kvm kontorslokaler och ingår som en del i Regeringskvarteren i södra Klara i Stockholms innerstad.

I entreprenaden ingår även ombyggnad av Adelcrantzska palatset och dess gårdsmiljöer från 1600-1750-talet som är statligt byggnadsminne sedan 1993.

Kvarteret Björnen ska byggas om och byggas till och renoveras genomgripande invändigt. Rumsindelningen kommer att göras om, ett nytt trapphus ska byggas, nya installationer ska dras och kvarteret ska byggas på med tre våningar. Projektering och installationsarbeten  för styr-och övervakningsentreprenad startar första kvartalet 2017.

Byggherre är Statens fastighetsverk och målet är att kvarteret Björnen ska kunna erbjuda god arbetsmiljö och ändamålsenliga, flexibla och funktionella lokaler. I projektet ingår också att Statens fastighetsverk ska fortsätta arbetet med att utveckla området i Klara och bidra till en trygg och attraktiv stadsmiljö med kommersiellt attraktiva butikslokaler mot Drottninggatan..

Framdriften i projektet går att följa på Statens fastighetsverks hemsida:

http://www.sfv.se/sv/fastigheter/pagaende-byggprojekt/stockholm/ombyggnad-av-kvarteret-bjornen/

Nordomatic har stor erfarenhet av liknande komplexa styr-&övervakningsprojekt som kräver både hög teknisk kompetens och stabil projektledningskapacitet. Detta tillsammans med vårt oberoende gör att vi återigen har fått möjlighet att leverera en öppen och framtidssäkrad tekniklösning.

Kontakt:

Anders Kjellqvist

Affärsområdeschef Entreprenad

anders.kjellqvist@nordomatic.se

072- 223 82 05

björnen_bild

Publicerat av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Forskningsanläggning Medicinaren 25

Nordomatic har fått i uppdrag av Arcona och Veidekke att leverera smart automationslösning till  ”Neo – Medicinaren 25” i vilken Karolinska Institutet i Huddinge kommer att bedriva forskningsverksamhet. Uppdraget är en totalentreprenad med en kontraktssumma på ca 13 miljoner kronor. Byggnaden omfattar 26.000m2 BTA och ska vara färdigställd i november 2017. Projektering och installationsarbeten startar omgående.

Byggherren TKV2 Fastighets AB är ett bolag som ägs till lika delar av SveaNor Fastigheter AB och Hemsö Fastighets AB. SveaNor Fastigheter AB har utvecklat och genomför projektet. Hemsö Fastighets AB är långsiktig fastighetsägare när fastigheten är klar.

Karolinska Institutet i Huddinge kommer i den nya byggnaden att tillskapas förutsättningar för en bättre och effektivare forskning inriktad på så kallad translationell forskning, dvs. kunskap upparbetad inom grundforskning som snabbt kan överföras i tillämpad praktik i sjukvården, och erfarenheter från densamma kan återföras till grundforskningen.

Nordomatic har stor erfarenhet av liknande projekt och kommer med vår specialistkompetens leverera en standardiserad och öppen lösning anpassad för verksamheten.

Parallellt med detta uppdrag har Nordomatic erhållit en beställning med ett ordervärde av ca 3,5 miljoner kronor från Karolinska Institutet att utföra hyresgästanpassningar för övervakning av kryogena frysar och andra verksamhetskritiska funktioner i fastigheten.

Kontakt:

Anders Kjellqvist

Affärsområdeschef Entreprenad

anders.kjellqvist@nordomatic.se

072- 223 82 05

 

NEO Medicinaren 25

Publicerat av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Ny Entreprenad i Göteborg

Om- och tillbyggnad Drivhuset i Göteborg
Fastighetsägare är Vasakronan och entreprenör är Veidekke.
Projekteringen påbörjas direkt och projektet löper 18 månader. Fastigheten är på 8 plan och består av garage, kontor och konferens med gym. Teknikplattformen i moderniseringen blir Beckhoff och Webport. Ansvarig säljare är Peter Frodelius.

 

 

 

Publicerat 2016-09-08 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Tekniska verken i Linköping beställer nya etapper

Tekniska verken i Linköping AB har beställt fortsatt modernisering av kontor på Brogatan. Nordomatic levererade etapp 1 i vintras och har nu fått förtroendet att leverera etapp 2 och 3 också. Befintliga DUC’ar byts ut och Nordomatic levererar även nya rumsregulatorer till 240 rum. Totala ordervärdet är 4,9 Mkr.

post.php.jpg

 

Publicerat 2016-06-18 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Nytt sjukhusprojekt

Södersjukhuset byggnad 72

Nordomatic har fått i uppdrag av Arcona att utföra smart automationslösning för en ny vårdbyggnad inom Södersjukhuset – byggnad 72. Entreprenaden som redan påbörjats med projekteringsfasen är en totalentreprenad i samverkan med Arcona och omfattar ca 18.600 kvadratmeter. Ambitionen är att certifiera vårdbyggnaden enligt Miljöbyggnad Guld. Nordomatics  ordervärde uppgår till ca 6Mkr.

post.php.png

Publicerat 2016-06-12 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Bostadsprojekt i Stockholm

Kv Syllen Stockholms Hem Ännu ett bostadsprojekt till Nordomatic som har fått förtroendet att leverera intelligenta styrlösningar till projektet Kv Syllen. Nybyggnationen innefattar totalt 357 lägenheter varav 172 studentlägenheter. Fastigheten uppförs söder om Stockholm precis invid Årstadals hållplats längs Tvärbanan. Ordervärdet är drygt 2 Mkr.

post.php.jpg

Publicerat 2016-06-11 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

KTH Arkitekturskolan vinner priser

KTH Arkitekturskolan vinner Kasper Salin-priset och Årets Stockholmsbygge

Även om förmodligen inte delentreprenad Styr&regler var avgörande i att KTH Arkitekturskolan 2015 blev tilldelad både Årets Stockholmsbygge och Kasper Salin-priset för bästa arkitektur så är vi på Nordomatic stolta över att ha varit en del i projektet. Förutom att vara vacker så uppfyller byggnaden högt ställda miljökrav och Nordomatic har bestyckat byggnaden med moderna lösningar för styrning av framförallt värme och ventilation. Slutkund och fastighetsägare är Akademiska hus och hyresgäst KTH.

post.php.jpg

Publicerat 2016-05-18 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget