Nyheter

Ny affärsenhetschef till Växjö/Kalmar

Vi hälsar Erik Jonasson välkommen till Nordomatic. Erik kommer närmast från Schneider Electric där han varit distriktschef för Växjö, Värnamo och Kalmar sedan 2015. Dessförinnan har han lång erfarenhet av fastighetsautomation både som tekniker och konsult.

Erik kommer att ha ett starkt säljfokus och tillföra mycket med sin erfarenhet och kontaktnät i branschen.

Publicerat 2017-08-18 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Nordomatic förvärvar SDC i Norge

Nordomatic har förvärvat SD-Consult AS (”SDC”) med säte och verksamhet i Oslo. Nordomatic är sedan tidigare ledande specialist på fastighetsautomation i Sverige och Danmark, och tar genom detta nya förvärv ett viktigt steg mot att etablera en nordisk plattform.

SDC ägs och leds av Erik Nordli som grundade företaget för 20 år sedan. Under denna tid har Erik byggt upp en verksamhet med moderna tekniklösningar, kompetenta medarbetare och långa och förtroliga kontrakt och relationer med ett antal större fastighetsägare i Oslo-området. SDC omsätter 26 miljoner NOK och har 15 anställda.

”Det är ett stort steg för mig att lämna över ägandet till Nordomatic-koncernen, men vi är helt överens om att vi driver verksamheten vidare enligt nuvarande framgångsrecept. Med Nordomatic som industriellt och finansiellt stark ägare så ges nya möjligheter för SDC att arbeta proaktivt mot våra kunder och anta större projekt än vad vi tidigare har gjort. Det är ett spännande steg som jag hoppas ska bli bra för mina medarbetare och mina kunder.”, säger Erik Nordli, VD SDC.

”Jag kan inte tänka mig en bättre start i Norge än att med SDC som en mycket uppskattad och respekterad specialist nu få möjligheten att etablera ett brohuvud. Vi vill på sikt öka tillväxtambitionerna i Oslo och i resten av Norge och här har vi goda och relevanta erfarenheter från både Sverige och Danmark. På kort sikt är det viktigast för oss att alla medarbetare trivs och delar ambitionerna med oss, samt att SDCs kunder upplever detta som en positiv förändring.” säger Olov Schagerlund, koncernchef Nordomatic.

SDC har långa relationer med stora fastighetsägare i Oslo-området. Mustad Eiendom är en återkommande kund till SDC, och ägare till fastigheten på Lilleakerveien 6, ett av SDCs referensprojekt.

 

För mer information, kontakta:
Olov Schagerlund, VD och koncernchef, +46 708 184 184, olov.schagerlund@nordomatic.se
Erik Nordli, VD SDC, +47 916 01 510, erik@sd-consult.no

Nordomatic är en specialiserad tillväxtkoncern med fokus på ’smart buildings’ och energieffektivisering i större fastigheter. Verksamheten startade 1967 och är idag den ledande, oberoende partnern inom fastighetsautomation med c:a 300 medarbetare och en omsättning som överstiger 600 MSEK. Koncernen är verksam i Sverige, Danmark och Norge.

Publicerat 2017-06-28 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Nordomatic säkrar kompetensförsörjning

De första automationsingenjörerna examinerades i fredags på Academy i det pilotprojekt som Nordomatic och Academic Work utvecklat. Måndagen den 19 juni så kör kandidaterna igång på allvar ute på Nordomatic-kontoren runtom i landet. Alla har varsin mentor, men kommer att omedelbart arbeta i skarpa projekt och uppdrag. ”En mycket spännande satsning som jag tror kommer att upprepas framöver. I vår bransch måste vi locka till oss nya talanger, och det här kan vara ett mycket effektivt sätt” säger Olov Schagerlund, VD Nordomatic.

Fler programmerare till fastighetsautomationsbranschen

Initiativet Nordomatic Academy Boot Camp initierades för att få fler programmerare till fastighetsautomationsbranschen. Under tolv intensiva veckor har 11 personer, med olika bakgrund och bred mångfald, snabbutbildats till att bli programmerare med inriktning fastighetsautomation.

Academic Works utbildningsbolag Academy tar ansvar för utbildningen, medan Nordomatic har kvalitetssäkrat innehåll och studenter. Utbildningen har skett i Stockholm och automationsingenjörerna placeras idag ut på Nordomatics kontor i Tyresö, Solna, Göteborg och Malmö.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olov Schagerlund, koncernchef
Telefon: +46 708 184 184,
E-post: olov.schagerlund@nordomatic.se

Publicerat 2017-06-19 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Nordomatic-koncernen växer med förvärv i Danmark

Nordomatics danska verksamhet förvärvar JTN Automation A/S, ett av Danmarks största Trend-systemhus. Genom det tidigare förvärvet av Modus Control i Aabenraa i november 2016 och etableringen av en ny avdelning för brandskydd i februari 2017 stärker koncernen sin position som den ledande aktören inom Smart Buildings i Danmark.

JTN Automation A/S med huvudkontor i Köpenhamn har även kontor i Århus och Esbjerg. Verksamheten har 20 medarbetare och omsätter c:a 30 MDkr.

– JTN har kunnig personal och ett gott rykte i branschen inom öppna byggnadsautomationssystem, där vi redan tidigare har en stark position. Kort sagt kan vi säga, att vi har tre bra anledningar till förvärvet säger Nordomatics danska VD Toke Juul:

– Med kontor i flera städer skapar vi önskad närhet till våra kunder. Och med en större organisation skapar vi möjlighet till kompetensutveckling och ytterligare specialisering av våra medarbetare. Slutligen kan vi med Trend-plattformen och starka kundreferenser ta ytterligare marknadsandelar, säger Toke Juul.

Koncernchef Olov Schagerlund utvecklar:

– Detta förvärv gör oss både heltäckande i Danmark och vi kompletterar med viktig kompetens för att förstärka vår konkurrenskraft ytterligare. Affären är ett viktigt steg i vår plan att till 2020 bli Nordic Champion inom Smart Buildings.

Se bifogad PDF för press releasen i sin helhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olov Schagerlund, koncernchef
Telefon: +46 708 184 184,
E-post: olov.schagerlund@nordomatic.se

Nordomatic levererar miljösmart fastighetsautomation till  Sveriges mest krävande kunder och gör en verklig skillnad för energianvändningen. Kontakta oss på telefon 08-555 797 00 eller besök oss på nordomatic.se

För klimatets skull.

 

Publicerat 2017-05-31 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Smart automationslösning i nytt landmärke i Råsunda

Nordomatic har fått förtroendet av Peab och Fabege att via totalentreprenad leverera en smart automationslösning vid nybyggnaden av kvarteret Hörnan 1 i Solna, numera kallat ”No1 Råsunda”.

No1 Råsunda ska bli en kontorsfastighet på totalt ca 20 000 kvm och kommer att bli ett landmärke i Råsunda, väl synlig från både Solnavägen och Frösundaleden i ett fritt och öppet läge. Lokalerna som erbjuds har öppna och flexibla ytor samt erbjuder den absolut senaste tekniken.

Flexibla tekniksystem lockar hyresgäster

Allt som påverkar ljus, ljud och luft ligger i framkant, vilket bidrar till ett hållbart och effektivt kontor. Flexibla tekniksystem gör att man kan vara fler på̊ kontoret. I dag är det generellt 10–12 kvm/person vid nyetableringar och systemen klarar ännu högre persontäthet. Med dagens teknik kan man omfördela luften till de delar där den för stunden behövs bäst. Detta skapar inte enbart flexibilitet i användningen av ytorna, utan sparar också̊ energi och förbättrar husets miljöprestanda.

Det nya projektet har lockat många hyresgäster bl.a. har Telenor beslutat att flytta sitt svenska huvudkontor till No1 Råsunda. Telenor blir största hyresgäst med ca 10 000 kvm kontorsyta, cykelförråd och garage. Hyresavtalet är ett så kallat Grönt hyresavtal där båda parter har ambitioner att finna resurseffektiva och miljösmarta driftslösningar.

Nordomatic startar projektering och installationsarbeten för styr-och övervakningsentreprenad andra kvartalet 2018. Layout och teknik som används ska smidigt kunna anpassas efter hyresgästernas behov, utveckling, konjunkturer och trender.

Arkitekt är Nyréns Arkitektkontor.

Byggnaden skall miljöcertifieras enligt BREEAM-SE, Very Good.

Inflyttning är planerad att ske under andra halvåret 2018.

Läs mer om fastigheten och lokaler i bifogad PDF.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Kjellqvist, Affärsområdeschef Entreprenad
Telefon 072-223 82 05
Robert Rennel, Affärsutvecklingschef
Telefon 070-983 90 00

Nordomatic har stor erfarenhet av att via totalentreprenad leverera styr- och övervakningssystem som kräver både hög teknisk kompetens och stabil projektledningskapacitet. Detta tillsammans med tekniskt innovativa fabrikatsoberoende lösningar gör att vi återigen har fått möjlighet att leverera en öppen och framtidssäkrad lösning för en energieffektiv byggnad.

 

Publicerat 2017-05-26 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Bostadsprojekt i Djurgårdsstaden

Nordomatic har återigen fått förtroende att leverera smart automationslösning till bostadsprojekt i Norra Djurgårdsstaden. Denna gången är det två bostadsfastigheter där Nordomatic är totalentreprenör och utför projektering av styr och övervakningssystem.

De två fastigheterna har stora krav när det gäller energi- och miljöpåverkan och kommer att ha både solpaneler och bergvärme som ska integreras i styrsystemet för ett optimalt inomhusklimat och låg energianvändning.

Beställare i de två entreprenaderna Djurgårdsvyn och Broparken är JM Entreprenad.

Djurgårdsvyn kommer att inrymma 49 bostäder som av Riksbyggen ska upplåtas som bostadsrätter, en förskola på 600 kvm och ett parkeringsgarage under byggnaden. Byggnaden ska klara kraven för miljöbyggnad Guld. Arkitekt är Thomas Sandell.

Entreprenaden startar i andra kvartalet 2017 och entreprenaden ska vara helt färdigställd i slutet av 2018.

Broparken kommer att inrymma 62 bostäder som av HSB ska upplåtas som bostadsrätter. Broparken består av en större byggnad med tre stycken integrerade huskroppar i olika byggnadshöjder. På taket kommer att byggas en gemensam terrass med växthus där de boende ska ha möjlighet till egen odling. Byggnaden ska klara kraven för miljöbyggnad Silver. Entreprenaden startar i tredje kvartalet 2017 och ska vara avslutad i början av 2019. Arkitekt: Nyréns arkitektkontor

Nordomatic har sedan tidigare färdigställt Kvarteret Garphyttan med 83 bostadsrätter i Norra Djurgårdsstaden. Beställare i den entreprenaden var NCC.

Nordomatic har stor erfarenhet som totalentreprenör och är gärna behjälpliga redan i planerings- och projekteringsstadiet för att få fram en optimal teknisk lösning, förenkla samverkan med andra entreprenaddelar och göra kostnadsbesparingar redan i projekteringsstadiet.

Det är av yttersta vikt vid nybyggnation av moderna tekniktäta bostäder att man så tidigt som möjligt samordnar projektering av hissar, belysning, individuell mätning,  brandfunktioner och övriga tekniska installationer för att få en optimal, kostnadseffektiv och användarvänlig byggnad.

Nordomatic kan som fabrikatsoberoende leverantör erbjuda serieleveranser via en ramhandling eller skräddarsy en specifik lösning utifrån krav och behov i varje enskild fastighet. Vi är även vara behjälpliga med installationssamordning när behov finns.

Utöver dessa tjänster erbjuder Nordomatic Styrportalen som är en HTML5-lösning för all fastighetsautomation oberoende av befintliga PLC/DUC-fabrikat. Här övervakar och optimerar du sedandina anläggningar direkt via standardwebbläsare i iOS, Android eller Windows-plattformar.

Varför använda styrportalen?

  • Inga stora investeringar krävs jämfört med att driva DHC-anläggning i egen regi.
  • Låga driftskostnader.
  • Bekymmersfritt! Vi tar ansvaret för IT infrastruktur när det gäller såväl hårdvara som tillhörande programvaror.
  • Avancerade funktioner till ett lågt pris.
  • Vi sköter backup och säkerhetshantering.
  • Hög kompetens och expertkunnande finns alltid tillgängligt.
  • Ni betalar endast för de funktioner som Ni använder. Tjänsterna anpassas så de uppfyller ert önskemål.
  • Från enklaste nivå innehållande endast larmhantering via SMS-utskick till avancerade funktioner med flödesbilder och rapporthantering. Vi anpassar systemet för just Er och Era behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Kjellqvist. Affärsområdeschef Entreprenad
Telefon 072-223 82 05
Christian Wisen, Försäljningschef
Telefon 070-871 20 50

 

 

 

Publicerat 2017-03-27 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Artikel om Nordomatic Academy Boot Camp

Fastighetssverige skriver i dagens nätupplaga om den innovativa utbildningssatsning som Nordomatic gör för att locka och utbilda fler programmerare till branschen. Intensivutbildningen sker i samarbete med Academic Work, och Nordomatic hoppas också att människor med annan bakgrund kan lockas så att mångfalden kan förbättras. Läs hela artikeln här:

 

Så ska kompetensbristen lösas

Publicerad den 26 Januari 2017

Olov Schagerlund.
Olov Schagerlund.

Plusnyhet SVERIGE Tolv veckors utbildning för att få fler i arbete. Olov Schagerlund, vd och koncernchef på Nordomatic, tar nu initiativ till ett snabbspår för att få programmerare till fastighetsautomationsbranschen.

– Nyckeln är intensivutbildning för att lösa kompetensbristen, säger han.

Nordomatic, ett av de större bolagen i branschen som installerar energismarta automationssystem, flaggar för en kompetensbrist 2shpy7s. Programmerare som vill ta sig an fastighetsbranschen behövs. Och nu ska man lösa det – med så kallad ”accelerated learning”.

– Hela automationssidan går väldigt bra. Den tuffaste utmaningen för att tillväxten ska fortsätta är att fylla på med duktiga medarbetare. Vi har ett ansvar att fylla på och locka nya människor till branschen, säger vd:n Olov Schagerlund.I höstas startade Nordomatics jakt på utbildningsarrangörer. Då träffade bolaget bemanningsbolaget Academic Work, som via sitt utbildningsföretag Academy redogjorde för konceptet ”accelerated learning”.

Under tolv intensiva veckor ska 15 personer, gärna med olika bakgrund och bred mångfald, snabbutbildas till att bli programmerare med inriktning fastighetsautomation.

– Academy tar ansvar för utbildningen, medan vi kvalitetssäkrar innehåll och studenter. Det här blir det första projektet vi kör och vi drar igång i mars och sedan tar vi emot dem i vårt bolag, först som konsulter – men långsiktigt ska de vara anställda hos oss.

Finns det några krav på de som söker?

– Det vi har sagt är att det är en fördel om man har någon erfarenhet av fastighet- och bygginstallationsbranschen. Det blir lättare att ta till sig om man vet vilken miljö man ska vistas i.

– Men i övrigt är det inga specifika krav på tidigare utbildning eller så. Vi söker motiverade personer eftersom tempot kommer vara krävande. Mångfaldsmässigt hoppas vi dock att vi får in fler tjejer och gärna nyinflyttade svenskar.

Utbildningen sker i Stockholm och sedan utplaceras personerna på Nordomatics kontor på sex orter; Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Jönköping och Växjö. Utmaningen består till stor del att just locka folk till branschen.

– Utbildningen är väldigt specialutformad. Vi har smalnat av och inriktar oss på våra behov i just byggentreprenadsprocessen. Det är snävt och målinriktat.

Kommer det fungera, tror du?

– Ja, det jag har sett ser bra ut. Det kommer vara snabba korta genomgångar – och sedan praktisk programmering. Så kommer utbildningen att se ut. 500 timmar är ändå ansenligt, och det ska motsvara 1-2 år traditionell utbildning. Men än har vi ju inte facit.

Hur viktig är den här frågan?

– Byggnaderna i vårt land står för 40 procent av energikonsumtionen, där har branschen ett viktigt arbete att göra. Det här blir ett led i det, att bygga smartare. Teknikinnehållet blir större och större, i vår bransch har vi ett stort tryck på oss att leverera.

 

– Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

 

Publicerat 2017-01-26 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Nytt badhus i Järfälla

Badhuset, som initierats av Järfälla Kommun blir ca 8000kvm och förväntas bli ett av Sveriges mest besökta och  ta emot cirka 400 000 besökare årligen.

Befintlig simhall i Järfälla byggdes 1970 och kommer nu att ersättas av en ny modern anläggning.
Järfällas nya simhall kommer att bli en av regionens största med bland annat en 50-metersbassäng, hopptorn, ett äventyrsbad, två multibassänger med höj- och sänkbar botten och stora ytor för gym och gruppträning. Badhuset kommer att bli en av Storstockholms viktigaste anläggningar för träning, rekreation och folkhälsa. Simhallen ska vara färdig årsskiftet 2017/2018.

Totalentreprenör är NCC som med Tagehus holding AB har genomfört projektet i så kallad OPS – offentlig-privat samverkan. Det innebär att privata företag investerar i projekt som traditionellt har bekostats med skattemedel, ett sätt för stat och kommun att minska risker vid stora investeringar. Järfälla kommun kommer därmed hyra badhuset och driften i 30 år av Tagehus holding AB.

Nordomatic har de senaste åren framgångsrikt genomfört ett antal automationslösningar för smarta och energieffektiva idrottsanläggningar som t.ex Tele 2 Arena, Vanadisbadet, Djurö sporthall, Kvarnbergshallen, Älta ishall, Sätra hallen, Mötesplats Stuvsta  mfl och har byggt upp en värdefull erfarenhet som vi nu ser fram emot att kunna bidra med även i detta projekt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Kjellqvist. Affärsområdeschef Entreprenad
Telefon 072-223 82 05
Christian Wisen, Försäljningschef
Telefon 070-871 20 50

Publicerat 2017-01-25 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Östermalms Saluhall

Nordomatic har genom offentlig upphandling fått i uppdrag av Stockholms Stad att leverera en modern automationslösning till Östermalms saluhall, Riddaren 3.

Östermalms saluhall uppfördes 1888 efter ritningar av arkitekterna Isak Gustaf Clason och Kasper Salin och den är en för sin tid mycket modern och tekniskt avancerad byggnad som uppfördes på rekordsnabba 6 månader. Byggnadens eklektiska exteriör i tegel och natursten är inspirerad av medeltidens och renässansens arkitektur. Interiören var praktfull med ljus som silade in genom den lätta takkonstruktionen, färgstarkt måleri på väggar och gjutjärnskolonner, dekorativt utformade saluplatser i trä och tekniska nymodigheter som elektrisk belysning i tak och vid saluplatser. Östermalms saluhall har stora kulturhistoriska värden. Den bevarar sin för tiden mycket typiska och moderna konstruktion, skapad av två av det sena 1800-talets mest framstående arkitekter. Byggnaden är en av landets äldsta och mest välbevarade saluhallar. Den har även ett stort värde i stadsbilden genom sitt framträdande läge vid Östermalmstorg.

Idag finns ett stort tryck på byggnaden att inrymma för hyresgästerna ändamålsenliga lokaler och Östermalms saluhall skall genomgå en omfattande renovering, vilket innefattar helt nya tekniska system. Saluhallen är Blåmärkt, vilket innebär att stor hänsyn till och varsamhet med byggnaden är viktig. Saluhallen omfattar cirka 7800 m² saluhall, restauranger, kök med tillhörande biytor och teknikrum.

Nya apparatskåp med DUC/PLC och operatörspaneler installeras och DUC/PLC ska uppkopplas mot något av beställarens Scada-system.

För mer information kontakta Säljansvarig Pedram Fard, pedram.fard@nordomatic.se, 0735220805

Publicerat 2017-01-11 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget

Södertälje Science Park

Nordomatic har genom av Acturum AB fått i uppdrag att leverera energismart automationslösning till Snäckviken, Pyramiden 20 i Södertälje.

I de delar av AstraZenecas anläggning i Snäckviken som numera ägs av Acturum Real Estate AB avser Acturum att i samarbete med Södertälje kommun, KTH, Scania och Astra utveckla Södertälje Science Park. Hyresgästen är KTH Södertälje som satsar på ingenjörsutbildning i Södertälje och har ambitionen att bli Sveriges mest attraktiva mötesplats för ung innovation samt näringslivsanknuten utbildning och forskning. KTHs verksamhet förändras ständigt och omflyttningar aktualiseras med korta intervall. Nya utbildningsprogram, kurser och forskningsområden tillkommer parallellt med en ständigt pågående pedagogisk utveckling.

Fastigheten består av befintliga byggnader som skall knytas ihop runt gården genom att infoga en tillbyggnad (nyproduktion om ca 5000 kvm BTA) och skapa en entréplats med tydlig karaktär mot staden. Projektet omfattar även ombyggnadsarbeten för ca 10 000 kvm BTA i bef. byggnader i delar av fastigheten.

 

För mer information kontakta Säljansvarig Pedram Fard, pedram.fard@nordomatic.se, 0735220805

Publicerat av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget