Psykiatrins Hus

Beskrivning

Nordomatic har på utförandeentreprenad levererat och installerad de styr och övervakningstekniska systemen för värme, kyla, luftbehandling, och belysningsstyrning.
Psykiatrins hus blev nominerat till Årets bygge 2013.

Beskrivning

Nordomatic har på utförandeentreprenad levererat och installerad de styr och övervakningstekniska systemen för värme, kyla, luftbehandling, och belysningsstyrning.
Psykiatrins hus blev nominerat till Årets bygge 2013.

Kundkrav

Psykiatrins hus skulle green building-certifieras och projektet ställer höga krav på energieffektivitet, miljötänkande och framtida flexibilitet.

Teknisk lösning

Drift och övervakningssystemet är uppbyggt med PLC-systemet
Fidelix FX-2025 samt ny DHC/SCADA nod fabrikat Citect enligt den standard som Landstingsservice i Uppsala län efterfrågat i form av inloggningssäkerhet, loggning-, larm-och analysverktyg.

Kontaktpersoner, andra länkar

Landstingsservice i Uppsala län               Robert Sundström

Kundkrav

Psykiatrins hus skulle green building-certifieras och projektet ställer höga krav på energieffektivitet, miljötänkande och framtida flexibilitet.

Referensfil
  Hämta referensfil
Teknisk lösning

Drift och övervakningssystemet är uppbyggt med PLC-systemet
Fidelix FX-2025 samt ny DHC/SCADA nod fabrikat Citect enligt den standard som Landstingsservice i Uppsala län efterfrågat i form av inloggningssäkerhet, loggning-, larm-och analysverktyg.

Kontaktpersoner, andra länkar

Landstingsservice i Uppsala län               Robert Sundström