FUS Framtidens US i Linköping

Beskrivning

I en omfattande utförandeentreprenad levererar Nordomatic de styrtekniska
systemen för fastighetsautomation.

Beskrivning

I en omfattande utförandeentreprenad levererar Nordomatic de styrtekniska
systemen för fastighetsautomation.

Kundkrav

Byggnaderna inklusive installationer ska vara lätta att bygga om i framtiden.
Byggnadernas energibehov för fastighetsel, värme, kyla och värme för tappvatten ska minimeras. Olika tekniska system ska samverka för att minska energibehovet och höja robustheten.

Viktiga lärdomar

Projektet har utförts som en samverkansentreprenad och då har samarbete, teamkänsla och förtroende skapas, utvecklas och förbättras mellan alla inblandade vilket lett till hög kvalité, låg projektkostnad och kort projekttid.

Teknisk lösning

Styrsystemets PLC:er är av fabrikat Mitsubishi FX med HMI av typ Beijer iX med dynamiska bilder.
Anläggningen övervakas via Citect.
Leveransen omfattar c:a 5000 fysiska I/O.

Kontaktpersoner, andra länkar

http://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Bygga-for-framtidens-vard/Framtidens-US/

Kundkrav

Byggnaderna inklusive installationer ska vara lätta att bygga om i framtiden.
Byggnadernas energibehov för fastighetsel, värme, kyla och värme för tappvatten ska minimeras. Olika tekniska system ska samverka för att minska energibehovet och höja robustheten.

Viktiga lärdomar

Projektet har utförts som en samverkansentreprenad och då har samarbete, teamkänsla och förtroende skapas, utvecklas och förbättras mellan alla inblandade vilket lett till hög kvalité, låg projektkostnad och kort projekttid.

Referensfil
  Hämta referensfil
Teknisk lösning

Styrsystemets PLC:er är av fabrikat Mitsubishi FX med HMI av typ Beijer iX med dynamiska bilder.
Anläggningen övervakas via Citect.
Leveransen omfattar c:a 5000 fysiska I/O.

Kontaktpersoner, andra länkar

http://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Bygga-for-framtidens-vard/Framtidens-US/