Nationalmuseum

Beskrivning

Nordomatic har på utförandeentreprenad levererat och installerat nya styr- och övervakningssystem för värme, kyla, luftbehandling, belysningsstyrning, processystem m.m. Entreprenaden pågick under ca 6 mån och omfattade ny styrutrustning för luftbehandling (kyla, värme, fukt) till kritiska utrymmen som utställningssalar och magasin.

Beskrivning

Nordomatic har på utförandeentreprenad levererat och installerat nya styr- och övervakningssystem för värme, kyla, luftbehandling, belysningsstyrning, processystem m.m. Entreprenaden pågick under ca 6 mån och omfattade ny styrutrustning för luftbehandling (kyla, värme, fukt) till kritiska utrymmen som utställningssalar och magasin.

Kundkrav

Statens Fastighetsverk ställde mycket höga krav på  bland annat inloggningssäkerhet, loggning-, larm-och analysverktyg.

Viktiga lärdomar

Ett genomförande av detta slag kräver mycket stora förberedelser och att all ny utrustning och nya program är testade innan installation och drifttagning sker.

Teknisk lösning
Kontaktpersoner, andra länkar

Statens Fastighetsverk       Mikael Zivkovic, Tekniskt ansvarig
Statens Fastighetsverk       Per-Roland Stude, Driftansvarig

Kundkrav

Statens Fastighetsverk ställde mycket höga krav på  bland annat inloggningssäkerhet, loggning-, larm-och analysverktyg.

Viktiga lärdomar

Ett genomförande av detta slag kräver mycket stora förberedelser och att all ny utrustning och nya program är testade innan installation och drifttagning sker.

Referensfil
  Hämta referensfil
Teknisk lösning
  • PLC system: Mitsubishi Q03
  • SCADA: Webfactory
  • Antal I/O: Ca 300
Kontaktpersoner, andra länkar

Statens Fastighetsverk       Mikael Zivkovic, Tekniskt ansvarig
Statens Fastighetsverk       Per-Roland Stude, Driftansvarig