Kungliga Biblioteket

Beskrivning

Nordomatic har på utförandeentreprenad levererat och installerat nytt styr och övervakningssystem för värme, kyla, befuktning, luftbehandling, m.m.

Drift och övervakningssystemet är uppbyggt med PLC-systemet Mitsubishi Q03 som ansluts mot överordnat SCADA system typ Citect (annan entreprenad) enligt den standard och krav som SFV efterfrågat i form av inloggningssäkerhet, loggning-, larm-och analysverktyg.

Beskrivning

Nordomatic har på utförandeentreprenad levererat och installerat nytt styr och övervakningssystem för värme, kyla, befuktning, luftbehandling, m.m.

Drift och övervakningssystemet är uppbyggt med PLC-systemet Mitsubishi Q03 som ansluts mot överordnat SCADA system typ Citect (annan entreprenad) enligt den standard och krav som SFV efterfrågat i form av inloggningssäkerhet, loggning-, larm-och analysverktyg.

Kundkrav

Mycket höga krav på att styrutrustningen hanterade luftbehandling (kyla, värme, fukt) till kritiska utrymmen som utställningar och magasin med kulturarv.

Viktiga lärdomar

Projekt med denna höga tekniknivå kräver att vi kopplar in våra mest kompetenta resurser

Teknisk lösning
Kontaktpersoner, andra länkar

Statens Fastighetsverk       Ulf Tengmo, Projektchef (Ramböll)
Statens Fastighetsverk       Mathias Söderberg, Magnus Kruså, Driftansvariga
http://www.kb.se

Kundkrav

Mycket höga krav på att styrutrustningen hanterade luftbehandling (kyla, värme, fukt) till kritiska utrymmen som utställningar och magasin med kulturarv.

Viktiga lärdomar

Projekt med denna höga tekniknivå kräver att vi kopplar in våra mest kompetenta resurser

Referensfil
  Hämta referensfil
Teknisk lösning
  • PLC system: Mitsubishi Q03
  • Antal I/O: Ca 2 000
Kontaktpersoner, andra länkar

Statens Fastighetsverk       Ulf Tengmo, Projektchef (Ramböll)
Statens Fastighetsverk       Mathias Söderberg, Magnus Kruså, Driftansvariga
http://www.kb.se