Täby Centrum

Beskrivning

Nordomatic AB har levererat styr- och övervakningssystemet för värme, kyla, ventilation samt efterbehandling. Detta projekt omfattade:

  • 14 nya teknikrum byggdes med nya styrsystem.
  • 160 butiker i totalt 50 000 m² befintlig butiksyta yta fick nya styrsystem.
  • 70 nya butiker på totalt 30 000 m² butiksyta fick nya styrsystem.
  • Ett nytt garage byggdes med 800nya p-platser med CO/CO2/Temperaturstyrning.
  • Köpcentrumet höll öppet under hela byggprojektet och befintliga hyresgäster och butikerna kunde fortsätta sin verksamhet.
Beskrivning

Nordomatic AB har levererat styr- och övervakningssystemet för värme, kyla, ventilation samt efterbehandling. Detta projekt omfattade:

Kundkrav

Kunden ville bygga ut köpcentrumet, rusta upp befintliga butiksytor och samtidigt ha lokaler tillgängliga så butikerna kunde hålla öppet.

Viktiga lärdomar

Ett extremt svårt projekt att genomföra med stora förändringar på grund av hyresgästanpassningar, ställde mycket stora krav på vår projektorganisation och krav på bra kommunikation

Teknisk lösning

PLC: Fidelix FX2025, FX2030

SCADA: Webfactory, samt TAC Vista (som OPC Server mot TAC Xenta).

Kontaktpersoner, andra länkar

Michel Gustavsson Projektchef installationer Rodamco

http://tabycentrum.se/

 

Kundkrav

Kunden ville bygga ut köpcentrumet, rusta upp befintliga butiksytor och samtidigt ha lokaler tillgängliga så butikerna kunde hålla öppet.

Viktiga lärdomar

Ett extremt svårt projekt att genomföra med stora förändringar på grund av hyresgästanpassningar, ställde mycket stora krav på vår projektorganisation och krav på bra kommunikation

Referensfil
  Hämta referensfil
Teknisk lösning

PLC: Fidelix FX2025, FX2030

SCADA: Webfactory, samt TAC Vista (som OPC Server mot TAC Xenta).

Kontaktpersoner, andra länkar

Michel Gustavsson Projektchef installationer Rodamco

http://tabycentrum.se/