Citybanan

Beskrivning

Nordomatic har på utförandeentreprenad levererat de styr och övervakningstekniska systemen för tunnelventilation och brandgasevakuering.

Beskrivning

Nordomatic har på utförandeentreprenad levererat de styr och övervakningstekniska systemen för tunnelventilation och brandgasevakuering.

Kundkrav

Nordomatics styrsystem skulle först tillse att tunnelventilationen fungerade för byggverksamheten. Därefter skulle systemet byggas om och fungera som ventilation för tågtrafik och som brandgasventilation. Detta ställde stora krav på flexibilitet i leveransen.

 1. Installation av driftsättning av temporär
  utrustning (2012 – 2013)
 2. Temporär drift och övervakning (2013 -2016)
 3. Installation och driftsättning av
  permanentventilation (2016 – 2017)

Viktiga lärdomar

De största utmaningarna i projektet har varit storleken på projektet; i omfattning, lång utförandetid och att det rent geografiskt har utförts under jord under Stockholms centrala stadsdelar. Det har också varit ett tekniskt komplext projekt med högt ställda krav med komplicerade brandscenarior och att på ett sätt pedagogiskt visualisera detta i SCADA-systemet.

Teknisk lösning

Leveransen består av ca 25 st apparatskåp bestyckade med Siemens S7 PLC för att styra processen via vindhastighetsgivare eller temperatur. Tillika finns till dem finns två redundanta PLC Siemens S7-400 anslutna som kommunicerar mot trafikverkets övervakningssystem. Frekvensomformare av fabrikat VACON100 kommunicerar via Profinet och styr fläktar i både spår och servicetunnel. Det lokala övervakningssystemet består av redundant SCADA av fabrikat Webfactory.

Kontaktpersoner, andra länkar

Citybanan

Kundkrav

Nordomatics styrsystem skulle först tillse att tunnelventilationen fungerade för byggverksamheten. Därefter skulle systemet byggas om och fungera som ventilation för tågtrafik och som brandgasventilation. Detta ställde stora krav på flexibilitet i leveransen.

 1. Installation av driftsättning av temporär
  utrustning (2012 – 2013)
 2. Temporär drift och övervakning (2013 -2016)
 3. Installation och driftsättning av
  permanentventilation (2016 – 2017)
Viktiga lärdomar

De största utmaningarna i projektet har varit storleken på projektet; i omfattning, lång utförandetid och att det rent geografiskt har utförts under jord under Stockholms centrala stadsdelar. Det har också varit ett tekniskt komplext projekt med högt ställda krav med komplicerade brandscenarior och att på ett sätt pedagogiskt visualisera detta i SCADA-systemet.

Referensfil
  Hämta referensfil
Teknisk lösning

Leveransen består av ca 25 st apparatskåp bestyckade med Siemens S7 PLC för att styra processen via vindhastighetsgivare eller temperatur. Tillika finns till dem finns två redundanta PLC Siemens S7-400 anslutna som kommunicerar mot trafikverkets övervakningssystem. Frekvensomformare av fabrikat VACON100 kommunicerar via Profinet och styr fläktar i både spår och servicetunnel. Det lokala övervakningssystemet består av redundant SCADA av fabrikat Webfactory.

Kontaktpersoner, andra länkar

Citybanan