Vida Arena, Växjö

Beskrivning

Arenan ligger i södra delen av Värendsvallenområdet, den så kallade Arenastaden.
I en totalentreprenad levererade Nordomatic styr- och övervakningstekniska systemet för fastighetsautomation, m.m.

Beskrivning

Arenan ligger i södra delen av Värendsvallenområdet, den så kallade Arenastaden.
I en totalentreprenad levererade Nordomatic styr- och övervakningstekniska systemet för fastighetsautomation, m.m.

Kundkrav

Kunden krävde ett öppet system för att vara leverantörsoberoende vid framtida drift och service.

Teknisk lösning
Kontaktpersoner, andra länkar

Vida Arena

Kundkrav

Kunden krävde ett öppet system för att vara leverantörsoberoende vid framtida drift och service.

Referensfil
  Hämta referensfil
Teknisk lösning
  • PLC system: Mitsubishi FX
  • DHC/SCADA: Citect
  • Antal I/O: ca 700, ca 3500 SCADA-taggar
Kontaktpersoner, andra länkar

Vida Arena