Hotell Kungsträdgården

Beskrivning

Nordomatic har levererat Styr-, regler-, och övervakning ett exklusivt hotell mitt i centrala Stockholm med etthundra individuellt utformade rum.

Beskrivning

Nordomatic har levererat Styr-, regler-, och övervakning ett exklusivt hotell mitt i centrala Stockholm med etthundra individuellt utformade rum.

Kundkrav

Byggnaden har anor från 1700-talet och det kulturhistoriska värdet har ställt höga krav på varsamhet genom hela projektet.

Viktiga lärdomar

Genom varsam behandling har den gamla byggnadens atmosfär behållits, men ändå byggts om till ett Hotell.

Teknisk lösning
Kontaktpersoner, andra länkar

Beställare: Fastec AB
Hotell Kungsträdgården

Kundkrav

Byggnaden har anor från 1700-talet och det kulturhistoriska värdet har ställt höga krav på varsamhet genom hela projektet.

Viktiga lärdomar

Genom varsam behandling har den gamla byggnadens atmosfär behållits, men ändå byggts om till ett Hotell.

Referensfil
  Hämta referensfil
Teknisk lösning
  • PLC system: Fidelix FX2025
  • Antal I/O: Ca 400 st
  • Rumsreglering Regin
Kontaktpersoner, andra länkar

Beställare: Fastec AB
Hotell Kungsträdgården