KI Science Park

Beskrivning

De tre cylinderformade byggnaderna är en del i den forskningspark där Karolinska Institutets innovationer möter näringslivet. Byggnaderna utgör en naturlig del av campus och har utformats för att inrymma effektiva lokaler för företag som arbetar med biomedicinsk forskning.

Beskrivning

De tre cylinderformade byggnaderna är en del i den forskningspark där Karolinska Institutets innovationer möter näringslivet. Byggnaderna utgör en naturlig del av campus och har utformats för att inrymma effektiva lokaler för företag som arbetar med biomedicinsk forskning.

Kundkrav

Kunden hade stora krav på att styrsystemet för rumsreglering skulle klara av värme, kyla, luftbehandling, belysnings- och jalusistyrning. Vidare skulle PLC-systemet ha AD-funktionalitet för att förbättra säkerheten och förenkla hanteringen av inloggningsuppgifter för Akademiska hus driftpersonal.

Viktiga lärdomar

Avancerade forskningsanläggningar med komplicerad ventilationslösningar ställer stora krav på teknisk kompetens i hela projektorganisationen.

Teknisk lösning
Kontaktpersoner, andra länkar

Akademiska Hus                Staffan Pettersson, Driftansvarig
Akademiska Hus                Björn Burman, Projektering/Projektledning

KI Science Park

Kundkrav

Kunden hade stora krav på att styrsystemet för rumsreglering skulle klara av värme, kyla, luftbehandling, belysnings- och jalusistyrning. Vidare skulle PLC-systemet ha AD-funktionalitet för att förbättra säkerheten och förenkla hanteringen av inloggningsuppgifter för Akademiska hus driftpersonal.

Viktiga lärdomar

Avancerade forskningsanläggningar med komplicerad ventilationslösningar ställer stora krav på teknisk kompetens i hela projektorganisationen.

Referensfil
  Hämta referensfil
Teknisk lösning
  • PLC system: Fidelix FX-2025 (Integrerad webbserver med Windows XP)
  • Antal I/O: Ca 5 000
Kontaktpersoner, andra länkar

Akademiska Hus                Staffan Pettersson, Driftansvarig
Akademiska Hus                Björn Burman, Projektering/Projektledning

KI Science Park