Biomedicum

Beskrivning

Vid Karolinska Institutets campus Solna byggs Biomedicum. Byggnaden är 80 000 kvadratmeter stort fyllt med laboratorium för experimentell forskning över vetenskapliga gränser. I byggnaden finns många renrum och extremt komplexa installationer.
Nordomatic levererar och installerar på utförande-entreprenad de styr och övervakningstekniska systemen för värme, kyla och luftbehandling.
Drift och övervakningssystemet är uppbyggt med PLC-systemet Beijer IX och PLC programmeras i Codesys. Driftövervakning sker med Nordomatics ramverk Styrportalen Mobile, en plattformsoberoende webbtjänst.

Beskrivning

Vid Karolinska Institutets campus Solna byggs Biomedicum. Byggnaden är 80 000 kvadratmeter stort fyllt med laboratorium för experimentell forskning över vetenskapliga gränser. I byggnaden finns många renrum och extremt komplexa installationer.
Nordomatic levererar och installerar på utförande-entreprenad de styr och övervakningstekniska systemen för värme, kyla och luftbehandling.
Drift och övervakningssystemet är uppbyggt med PLC-systemet Beijer IX och PLC programmeras i Codesys. Driftövervakning sker med Nordomatics ramverk Styrportalen Mobile, en plattformsoberoende webbtjänst.

Kundkrav

Kraven var mycket omfattande både avseende projektets storlek och kort installationstid, såväl som tekniska krav på PLC-funktioner samt klientoberoende webbtjänster.

Viktiga lärdomar

Ett projekt som detta när vi skall leverera något ingen annan gjort tidigare ställer stora mycket stora krav på projektorganisationens kompetens.

Teknisk lösning

Drift och övervakningssystemet är uppbyggt med PLC-systemet Beijer IX och PLC programmeras i Codesys. Driftövervakning sker med Nordomatics ramverk Styrportalen Mobile, en plattformsoberoende webbtjänst.

Kontaktpersoner, andra länkar

Biomedicum-framtidens-laboratorium

Kundkrav

Kraven var mycket omfattande både avseende projektets storlek och kort installationstid, såväl som tekniska krav på PLC-funktioner samt klientoberoende webbtjänster.

Viktiga lärdomar

Ett projekt som detta när vi skall leverera något ingen annan gjort tidigare ställer stora mycket stora krav på projektorganisationens kompetens.

Referensfil
  Hämta referensfil
Teknisk lösning

Drift och övervakningssystemet är uppbyggt med PLC-systemet Beijer IX och PLC programmeras i Codesys. Driftövervakning sker med Nordomatics ramverk Styrportalen Mobile, en plattformsoberoende webbtjänst.

Kontaktpersoner, andra länkar

Biomedicum-framtidens-laboratorium