Turning Torso

Beskrivning

en omfattande totalentreprenad levererade Nordomatic nya DUC/PLC system för fastighetsautomation, samt integrering av övriga system som belysning, hissar, brandfunktion m.m.
Styrsystemet byttes och integrerades till det överordnade systemet Styrportalen.se.

Beskrivning

en omfattande totalentreprenad levererade Nordomatic nya DUC/PLC system för fastighetsautomation, samt integrering av övriga system som belysning, hissar, brandfunktion m.m.
Styrsystemet byttes och integrerades till det överordnade systemet Styrportalen.se.

Kundkrav

Kunden hade stora krav på att det skulle ske så små driftstörningar som möjligt, då många av de exklusiva lägenheterna innehavs av personer med mycket höga krav på komfort och tillgänglighet.

Viktiga lärdomar

Ett genomförande av detta slag kräver mycket stora förberedelser och att all ny utrustning och nya program är testade innan installation och drifttagning sker.

Teknisk lösning
Kontaktpersoner, andra länkar

www.turningtorso.se

Kundkrav

Kunden hade stora krav på att det skulle ske så små driftstörningar som möjligt, då många av de exklusiva lägenheterna innehavs av personer med mycket höga krav på komfort och tillgänglighet.

Viktiga lärdomar

Ett genomförande av detta slag kräver mycket stora förberedelser och att all ny utrustning och nya program är testade innan installation och drifttagning sker.

Referensfil
  Hämta referensfil
Teknisk lösning
  • PLC system: Fidelix FX2025A
  • DHC/SCADA: Styrportalen
  • Integrerade system: Styr, HVAC, brand, el och hissar
Kontaktpersoner, andra länkar

www.turningtorso.se