Uarda 5

Beskrivning

Nordomatic har på totalentreprenad levererat och installerad de styr- och övervakningstekniska systemen för värme, kyla, luftbehandling, och belysningsstyrning.

Beskrivning

Nordomatic har på totalentreprenad levererat och installerad de styr- och övervakningstekniska systemen för värme, kyla, luftbehandling, och belysningsstyrning.

Kundkrav

Uarda 5 skulle uppnå miljöcertifieringen Miljöbyggnad Guld vilket klarades och byggnaden har även tilldelats priset ”Green Building Award”.

Viktiga lärdomar

Stort fokus har lagts på energismarta lösningar samt att man mäter och loggar mycket energidata för att på bästa sätt kunna övervaka och optimera byggnadens olika system.
Byggnadens installationer har anpassats under en lång tid efter färdigställande och inflyttning, för att alla system skall samverka så att energianvändningen hålls så nära noll som möjligt.

Teknisk lösning
Kontaktpersoner, andra länkar

Uarda 5 på Wikipedia

Kundkrav

Uarda 5 skulle uppnå miljöcertifieringen Miljöbyggnad Guld vilket klarades och byggnaden har även tilldelats priset ”Green Building Award”.

Viktiga lärdomar

Stort fokus har lagts på energismarta lösningar samt att man mäter och loggar mycket energidata för att på bästa sätt kunna övervaka och optimera byggnadens olika system.
Byggnadens installationer har anpassats under en lång tid efter färdigställande och inflyttning, för att alla system skall samverka så att energianvändningen hålls så nära noll som möjligt.

Referensfil
  Hämta referensfil
Teknisk lösning
  • Styr system: Fidelix FX-2025
  • DHC/SCADA: WebFactory
  • Antal I/O: ca 2000
Kontaktpersoner, andra länkar

Uarda 5 på Wikipedia