Tele2 Kista

Beskrivning

Nordomatic har på totalentreprenad levererat och installerad de styr och övervakningstekniska systemen för värme, kyla, luftbehandling, och rumsreglering. Drift och övervakningssystemet är uppbyggt med PLC-systemet Fidelix FX-2025 samt övervakning via  Styrportalen.se.

Beskrivning

Nordomatic har på totalentreprenad levererat och installerad de styr och övervakningstekniska systemen för värme, kyla, luftbehandling, och rumsreglering. Drift och övervakningssystemet är uppbyggt med PLC-systemet Fidelix FX-2025 samt övervakning via  Styrportalen.se.

Kundkrav

TStora krav på energieffektivitet och avancerade fläktstyrningar där flera aggregat skall samverka i samma kanalsystem.

Viktiga lärdomar

Stort fokus fick läggas på den korta installationstiden och för att lösa tekniskt komplicerade funktioner för ventilationsaggregat och kylmaskin i kombination med fjärrkyla.

Teknisk lösning
Kontaktpersoner, andra länkar
Klövern Teknikansvarig: Hans Peterstad
In3prenör Installationssamordnare: Andreas Kihlström
Kundkrav

TStora krav på energieffektivitet och avancerade fläktstyrningar där flera aggregat skall samverka i samma kanalsystem.

Viktiga lärdomar

Stort fokus fick läggas på den korta installationstiden och för att lösa tekniskt komplicerade funktioner för ventilationsaggregat och kylmaskin i kombination med fjärrkyla.

Referensfil
  Hämta referensfil
Teknisk lösning
  • Styrsystem: DUC/PLC: Fidelix FX-2025
  • DHC/SCADA: Styrportalen.se
  • Antal I/O: ca 1000
Kontaktpersoner, andra länkar
Klövern Teknikansvarig: Hans Peterstad
In3prenör Installationssamordnare: Andreas Kihlström