Bladet 3

Beskrivning

Fastigheten Bladet 3 uppfördes 1986 som fyra sammanlänkade kontorshus med uthyrningsbar yta på 31 700 m².
I byggnaderna inryms förutom kontor även restaurang, garage, motionshall och datorhall. Nordomatic har under åren 2010-2013 uppgraderat de styr och övervakningstekniska systemen för värme, kyla, luftbehandling.

Beskrivning

Fastigheten Bladet 3 uppfördes 1986 som fyra sammanlänkade kontorshus med uthyrningsbar yta på 31 700 m².
I byggnaderna inryms förutom kontor även restaurang, garage, motionshall och datorhall. Nordomatic har under åren 2010-2013 uppgraderat de styr och övervakningstekniska systemen för värme, kyla, luftbehandling.

Kundkrav

Totalentreprenad där Nordomatic upphandlades direkt av den dåvarande fastighetsägaren Vasakronan.
Stort fokus lagdes på planering för att försöka minimera störningar för hyresgästerna.

Viktiga lärdomar

Projektet genomfördes under lång tid, tre år, i små etapper.
Utmaningen för Nordomatic var att bemanna med rätt och helst samma personal oberoende av projektfas under hela leveransen.

Teknisk lösning

Drift och övervakningssystemet är uppbyggt med PLC-systemet Fidelix FX-2025.

Visualisering sker via lokala webbservers och genom Nordomatics molntjänst Styrportalen.se.

Kontaktpersoner, andra länkar
Vasakronan Projektchef: Göran Kölgren
Kundkrav

Totalentreprenad där Nordomatic upphandlades direkt av den dåvarande fastighetsägaren Vasakronan.
Stort fokus lagdes på planering för att försöka minimera störningar för hyresgästerna.

Viktiga lärdomar

Projektet genomfördes under lång tid, tre år, i små etapper.
Utmaningen för Nordomatic var att bemanna med rätt och helst samma personal oberoende av projektfas under hela leveransen.

Referensfil
  Hämta referensfil
Teknisk lösning

Drift och övervakningssystemet är uppbyggt med PLC-systemet Fidelix FX-2025.

Visualisering sker via lokala webbservers och genom Nordomatics molntjänst Styrportalen.se.

Kontaktpersoner, andra länkar
Vasakronan Projektchef: Göran Kölgren