Gör affärer med oss

Bostäder
Forskning och Utbildning
Hotell
Idrottsarenor
Infrastruktur
Kontor
Köpcentrum
Nationalbyggnader
Sjukhus

Styrportalen

Vi kan erbjuda en verkligt smidig och framtidssäker molntjänst där dina olika fastigheter kopplas upp till ett gemensamt Scada-system. Vi kan koppla upp en mängd olika fabrikat och du får tillgång till larmhantering, trender och övrig driftdata via PC, tablet eller smartphone.

Kunskapsföretag som firar 50 år!

Vi är landets främsta specialister inom fastighetsautomation, alltsedan starten 1967. Vi gör två typer av affärer: Dels arbetar vi i större ny- eller ombyggnationer, det vi kallar projekt eller entreprenad. Dels arbetar vi med service och eftermarknad inom vår nisch och då servar vi fastighetsägare eller driftsorganisationer direkt.