Akademiska Hus i Lund beställer automation av Nordomatic för ny forskningsanläggning

Akademiska Hus i Lund beställer automation av Nordomatic för ny forskningsanläggning

Nordomatic har fått förtroendet att utföra styr och övervaknings entreprenad åt Akademiska Hus i Lund, Biotron Alnar.

Projektet avser nybyggnad av forskningsanläggning.

Biotronen ersätter en befintlig föråldrad anläggning där säkerheten för forskningsverksamheten inte längre kan garanteras och där energiåtgången är ineffektiv.

Biotron består av en platsbyggd grund med prefabricerad betongstomme med tillhörande växthusbyggnad. Via en ny glasad förbindelsegång knyts Biotron till befintlig angränsande bebyggelse.

I Biotron finns två typer av växtkammare, konstljuskammare och odlingskammare. I växthusbyggnaden finns ytterligare två typer av kammare, dagljuskammare och växthuskammare.

Övriga utrymmen i Biotron är till för att serva och underhålla kammarna.

11 st apparatskåp med PLC och ny Webfactory.

 

Vid frågor kontakta Magnus Larsson magnus.larsson@nordomatic.se

 

Publicerat 2015-04-27 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget