AFA väljer Styrportalen till sina anläggningar.

AFA väljer Styrportalen till sina anläggningar.

Kund: AFA

Uppdrag: Uppkoppling av bef. styranläggningar till Styrportalen.se.

Kundnytta: Nordomatics fabrikatsoberoende molntjänst Styrportalen.se gör det möjligt för AFA att få en övergripande kontroll av alla sina existerande anläggningar oberoende av aktuell ålder eller tekniklösning. Detta ger AFA en unik möjlighet att få en total status på sina anläggningar på alla plan: Energi, komfort, tillgänglighet osv. för att sedan kunna planera teknikinvesteringar i rätt tid på rätt plats!

Publicerat 2015-05-06 av

Olov Schagerlund

VD och koncernchef

Dela inlägget